Δήλωση συγκατάθεσης / Statement of Concent

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας και τη συμμετοχή σας στα προγράμματα εξάσκησης του Κέντρου μας!

 

Αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη σημασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους. Για τον λόγο αυτό δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

 

Προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, επικαιροποιούμε τη βάση δεδομένων μας και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία σας παροτρύνουμε να αναγνώσετε πατώντας (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

 

Σας γνωστοποιούμε πως έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας δημιουργεί προφίλ με τα δεδομένα σας, όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε αυτό. Για παράδειγμα, με την αποδοχή της ρύθμισης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο ή την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters).

 

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να εμποδίσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, οποτεδήποτε επιθυμείτε.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε να είστε εγγεγραμμένος ως μέλος στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας, αλλά και να ενημερώνεστε για όλες τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας.

 

Σε περίπτωση που η εγγραφή σας δεν ενεργοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν άμεσα από τη λίστα μας.

Σας ευχόμαστε μια υπέροχη ημέρα!


 

Statement of Concent


Breath of Life Yoga Centre, Crete, Greece would like to thank you for your preference and your participation in training programs of our Centre.

We recognize the importance of consumer privacy and protection of personal data. That is why we pledge to make every effort to keep your personal data safe.

In order to be harmonized with the requirements of the General Regulation on data protection which will come into force on May 25, 2018, update our database and our privacy policy, which we urge you to read by clicking Personal Data

We hereby inform you that you have a right of access and of correction or deletion of personal data or limitation of such treatment, the right to object to the processing and the right to data portability, which you can exercise at any time by sending e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We would also like to inform you that our company creates a profile with your data, where you have provided your consent for us to do this. For example, with the acceptance of the setting of cookies in your Internet browser or subscribing to email newsletters (newsletters).

You know that you can withdraw your consent to prevent further use of your personal data, whenever you wish.

If you wish to continue to be registered as a member on the website of our Centre, but also to be informed of all the programs that interest you, we need your consent.

In the event that your registration is not activated within a week, your personal data will be deleted immediately from our mailing list.

 

Thank you in advance for your cooperation.